Ukončení projektu

Projekt Jdeme do toho s Kybernou byl v souladu s harmonogramem formálně ukončen ke dni 31. 12. 2021. Vzorové hodiny zúčastněných pedagogů jsou uloženy zde: http://jdtsk.cz/domains/jdtsk.cz/vzorove-hodiny-archiv/ Děkujeme všem školám a pedagogům, kteří se do projektu zapojili.

Konference projektu 23.9.2021

Konference projektu 23. 9. 2021 Program konference projektu Jdeme do toho s Kybernou – ISDV ve středoškolské praxi registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012392 čas délka téma přednášející místnost 8:30 – 9:00 30 minut Úvod, organizační a administrativní informace Ing. Jan Lang kinosál 9:00 – 12:00 Představení vybraných Vzorových úloh, realizovaných v partnerských školách (bloky …

DIGIDEN na Kyberně 22.9.2021

DIGIDEN na Kyberně 22. 9. 2021 Program společného prezenčního setkání projektu Jdeme do toho s Kybernou – ISDV ve středoškolské praxi registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012392 čas délka téma přednášející místnost 9.00 – 9.15 15 minut Zahájení setkání Ing. Jan Lang kinosál 9.15 – 9.45 30 minut Nová zelená úsporám – nová šance …

Záznamy z webinářů

Záznam webináře ze dne 5. března 2021 – odkaz na Disk GoogleZáznam ke stažení i zde: https://uloz.to/tamhle/Jaql9Dbtm2XXZde najdete čestné prohlášení pro doložení zhlédnutí webináře ze záznamu: čestné prohlášení o sledování webinářepoznámka: Pokud jste sledovali webinář online a zapomněli jste se zapsat do prezence v Chatu, použijte stejné čestné prohlášení a …

SUMÁŘ užitečných informací TZB

Na základě vašich požadavků jsme pro vás sestavili toto shrnutí se zajímavými odkazy a informacemi: Ing. Jan Lang – hlavní prezentace https://www.tzb-info.cz/ – portál pro stavebnictví, technická zařízení budov a úspory energií https://www.2vv.cz/ – rekuperační jednotky, vnitřní prostředí, větrání ve školách, teplota, relativní vlhkost, CO2 https://www.zbozi.cz/vyrobek/neprijemna-pravda-al-gore/ – Nepříjemná pravda, autor: …

Mentoring TZB

Mentoring na téma TZB, který probíhal jako 3. vlna mentoringu, byl včera (15.2.2021) dokončen. Záznamy ze všech mentorských setkání jsou k dispozici na těchto odkazech: 1.2.2021 – (HK, CR, JC) – https://drive.google.com/file/d/1OaFH7q4f7GflnQil6FncYLF6CZe160QK/view?ts=60182522 8.2.2021 – (HO, NM) – https://drive.google.com/file/d/1EJWE3vmlEiL0NKT4ZDywgKOvS1GvDBPo/view?ts=6021aa3e 15.2.2021 – (ZL, KH, BR) – https://drive.google.com/file/d/1bvT3Lc3lgN-mXjCwFo0qd-0ZALEbO0Pn/view?ts=602ab7be nebo ke stažení zde: https://uloz.to/tam/2e300843-c25b-4248-bfae-a684468cd2bbhttps://uloz.to/tam/2e300843-c25b-4248-bfae-a684468cd2bb …

Přehled vzdělávacích aktivit na období únor – březen 2021

Mentoring pro tematickou oblast Řízení procesů – zkráceně TZB Tento mentoring je v zásadě tematicky stejný pro všechny školy (podobně jako mentoringy v minulém roce s tematikou 3d tisk, automatizace+PLC) a proběhne tentokrát distanční formou jako webinář (v délce 2-3 hodiny) pro menší okruh škol takto: skupina (Hradec Králové, Chrudim, Jičín) – 1.2.2021, …

online setkání 27.1.2021

Vážení kolegové, dovolujeme si vás pozvat na online setkání dne 27.1.2021 od 10 do 11 hodin. Předmětem setkání budou: Informace manažera o stavu projektu, ZoR, ŽoP, VZ, dokup vybavení, výstupy Vzorová úloha vs. Vzorová hodina Organizační pokyny pro mentoring, možnosti komunikace s mentory – formuláře pro mentoring Plán dalších schůzek v …