Vážení kolegové, dovolujeme si vás pozvat na online setkání dne 27.1.2021 od 10 do 11 hodin.

Předmětem setkání budou:

  • Informace manažera o stavu projektu, ZoR, ŽoP, VZ, dokup vybavení, výstupy
  • Vzorová úloha vs. Vzorová hodina
  • Organizační pokyny pro mentoring, možnosti komunikace s mentory – formuláře pro mentoring
  • Plán dalších schůzek v únoru a březnu (DIGIDEN na dálku), možnosti konzultace s garanty
  • Diskuse

meet.google.com/kgi-fjyo-xvu