Mentoring pro tematickou oblast Řízení procesů – zkráceně TZB

Tento mentoring je v zásadě tematicky stejný pro všechny školy (podobně jako mentoringy v minulém roce s tematikou 3d tisk, automatizace+PLC) a proběhne tentokrát distanční formou jako webinář (v délce 2-3 hodiny) pro menší okruh škol takto:

  1. skupina (Hradec Králové, Chrudim, Jičín) – 1.2.2021, 13:00-15:00 – odkaz pro připojení: https://meet.google.com/kgi-fjyo-xvu
  2. skupina (Holice, Nové Město nad Metují) – 8.2.2021, 13:00-15:00odkaz pro připojení: https://meet.google.com/kgi-fjyo-xvu
  3. skupina (Zlín, Kutná Hora, Brno) – 15.2.2021, 13:00-15:00odkaz pro připojení: https://meet.google.com/kgi-fjyo-xvu

Tematicky bude mentoring pro všechny skupiny velmi podobný, ale máme možnost obsah mentoringu (s ohledem na odborné zaměření školy a konkrétní zadání Vzorových úloh) v jednotlivých skupinách přizpůsobit vašim požadavkům.

Z pohledu vykazování projektu postačí, když se každý zapojený pedagog nebo koordinátor zúčastní pouze jednoho webinářů (mentoringu) na téma TZB.

Nikomu samozřejmě nebudeme bránit, aby se účastnil více mentoringů nebo se zúčastnil s jinou skupinou (ať kvůli nedostatku času nebo zájmu o jinou obtížnost).

Po absolutoriu tohoto mentoringu bude zapojený pedagog nebo koordinátor osloven s požadavkem na vyplněním dokumentu Záznam o mentoringu TZB, který předkládáme Řídícímu orgánu.

Přílohou:

Vzor dokumentu Záznam mentoringu TZB

 

Mentoring zaměřený na individuální podporu při řešení Vzorové úlohy každého z vás

Opět jsme nuceni řešit tento mentoring distančním způsobem, a to takto:

Mentoři (pánové Černý a Palec) jsou vám k dispozici na online konzultace pravidelně takto:

pondělky, středy a pátky v časech 9:00 – 11:00 (případně 13:00 – 15:00)

Kontakt:

p. Černý, tel.: 724 554 691, jiri.cerny@smart-bit.cz

p. Palec, tel.: 773 330 494, martin.palec@smart-bit.cz

 

Mentor (pan Podzimek), kterého budou oslovovat zřejmě ti*), jejichž Vzorové úlohy jsou z TO4 – Navrhování a výroba mechanických součástí, je vám k dispozici na základě předchozí domluvy.

Kontakt:

p. Podzimek, tel.: 734 802 841, podzimek.david@ssakhk.cz

*) dle přehledu Vzorových úloh pravděpodobně: Mgr. Volejníková, Ing. Záleský, Ing. Mihulka, Ing. Treml, Ing. Jirman, Ing. Mašek, Bc. Husák

Všichni mentoři jsou (krom telefonické, e-mailové a individuální online komunikace) připraveni na vaše přání připravit webinář pro skupinu osob (kolegové z jedné školy, případně osoby s podobnou řešenou tematikou Vzorové úlohy) a pomoci s řešením Vzorových úloh i touto formou. Mentor bude mít k dispozici kartu aktivit každého zapojeného pedagoga a koordinátora, do které bude zaznamenávat všechny úkony provedené s tou kterou osobou. Mohou to být konzultace online, telefonem i e-mailem, případná online setkání pro více osob nebo na vyžádané téma. Výsledkem vaší spolupráce bude opět dokument Záznam o mentoringu (vyplněný do konce března), ke kterému bude tato karta přiložena. Záznam o mentoringu opět předkládáme Řídícímu orgánu.

Chci vás vyzvat, abyste nabízené kapacity mentorů využili na maximum a přizpůsobili si probíranou tematiku při mentoringu tak, aby pro vás byl přínosem při tvorbě Vzorové úlohy. To jeho cíl.

Přílohou:           

Personifikované Záznamy o mentoringu + Karty o aktivitách mentoringu (mentee si může tuto kartu vést samozřejmě také)

 

Webináře nahrazující DIGIDEN

Společné vzdělávací aktivity, které byly plánovány jako společná prezenční setkání na Kyberně, budou opět nahrazeny online webináři takto:

12. 2. 2021, 9:00 – 11:00 hod. – vzdělávací webinář na téma: TZB, programování odkaz pro připojení obdržíte v pozvánce na váš e-mail

5. 3. 2021, 9:00 – 11:00 hod. – vzdělávací webinář na téma: robotika, mechatronika, 3d tisk – odkaz pro připojení obdržíte v pozvánce na váš e-mail

Účast na těchto online setkáních budeme muset opět doložit, proto postupujte stejným způsobem, jako v loňském roce (zápis vašeho jména do chatu setkání, případně doložit čestné prohlášení o účasti či zhlédnutí ze záznamu).