Konference projektu 23. 9. 2021

Program konference projektu

Jdeme do toho s Kybernou – ISDV ve středoškolské praxi

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012392

čas délka téma přednášející místnost
8:30 – 9:00 30 minut Úvod, organizační a administrativní informace Ing. Jan Lang kinosál
9:00 – 12:00 Představení vybraných Vzorových úloh, realizovaných v partnerských školách (bloky 20 minut) kinosál
9:00 – 9:20 20 minut Sestavení modelu chytrého domu TZB1 Mgr. David Koblasa, Hradec Králové
9:20 – 9:40 20 minut Řízení směru a rychlosti otáček u SS motoru Ing. Josef Kovář, Zlín
9.40 – 10.00 20 minut Navrhování a tisk krytky Ing. Radek Záleský, Holice
10:00 – 10:20 20 minut Ovládání vjezdové brány Ing. Jaroslav Josef, Chrudim
10:20 – 10:40 20 minut Přestávka, občerstvení
10:40 – 11:00 20 minut Technika inteligentních budov Ing. Luděk Kohout, Kutná Hora
11:00 – 11:20 20 minut Využití modelu TZB1 při výuce programování PLC Ing. Milan Roleček, Nové Město n. M.
11:20 – 11:40 10 minut Základní programy pro inteligentní instalace v obytných budovách Ing. Jiří Šafránek, Jičín
10 minut Návrh a 3dtisk dílů pro robotický vozík J. Mašek, Jičín
11:40 – 12:00 20 minut Modelování a 3dtisk Bc. Radek Husák, Brno
12:00 – 12:15 15 minut Shrnutí ukázek, diskuze  
12:15 – 13:15 60 minut Přestávka, oběd   jídelna
13:45 Odchod od školy na exkurzi „elektrárna Hučák“ https://www.cez.cz/cs/o-cez/infocentra/hucak-136625
15.30 Zakončení konference Ing. Jan Lang kinosál