Ukončení projektu

Projekt Jdeme do toho s Kybernou byl v souladu s harmonogramem formálně ukončen ke dni 31. 12. 2021. Vzorové hodiny zúčastněných pedagogů jsou uloženy zde: http://jdtsk.cz/domains/jdtsk.cz/vzorove-hodiny-archiv/ Děkujeme všem školám a pedagogům, kteří se do projektu zapojili.