Projekt Jdeme do toho s Kybernou – ISDV ve středoškolské praxi, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012392 byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu bylo podpořit školy zájemců v implementaci PLC technologií do výuky formou sdílení příkladů dobré praxe vzorové školy. Pro školy zájemců byly připraveny inovativní výukové modely pro čtyři tematické okruhy spojené s implementaci PLC digitálních technologií. Cílem bylo formou společného vzdělávání ve vzorové škole posílit kompetence zapojených pedagogů ze škol zájemců tak, aby byli schopni implementovat nové výukové metody a technologie ve svých školách.