Zásadní klíčovou aktivitou v našem projektu je aktivita „Šíření příkladů dobré praxe škol“.

Cílem této aktivity je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií, šíření příkladů dobré praxe ve školách a příkladná integrace digitálních technologií do vzdělávání.

Proto je monitorovaným výstupem projektu dokument VZOROVÁ HODINA, který budou zpracovávat všichni účastníci projektu ze škol zájemců (koordinátoři i zapojení pedagogové).

Klikněte na tento odkaz a můžete si dokument stáhnout pro další zpracování v textovém editoru Microsoft Word.

JDTSK – ISDV II – Vzorová hodina v pdf

Inspirace z Kyberny

Vzorové hodiny archiv